O společnosti

ASB s.r.o. - Měření a regulace

Společnost ASB s.r.o. byla založena v roce 2007 transformací liberecké pobočky firmy CCC s.r.o. Tato skutečnost garantuje dlouholetou praxi v oboru (od roku 1992). Hlavní náplní je komplexní poradenská a dodavatelská činnost v oboru automatizovaných systémů řízení budov (MaR - Měření a Regulace).

Dodávky jsou zajišťovány včetně projekce, programování řídících systémů a vizualizace, inženýrské činnosti, montáže a záručního i pozáručního servisu v rámci celé České republiky.

Firma je specializována zejména na otevřené systémy LonWorks® firmy Echelon. Tyto systémy umožňují v rámci jedné sítě integrovat výrobky různých výrobců a tak vytvořit určitou nezávislost odběratele na dodavatelích technického vybavení.

Aktuálně se od roku 2010 zabýváme i aplikací systémů firem Domat, Siemens a Schneider electric včetně programování a zkoušek.

Zabýváme se rovněž dodávkami systémů regulace vytápění rodinných domů a domácností. Instalujeme bezdrátový systém regulace Synco living od firmy Siemens, nebo tradiční systémy různých výrobců. Bezdrátové systémy jsou vhodné zejména pro rekonstrukce stávajících objektů, protože není nutná kabeláž. Součástí dodávky mohou být i systémy pro řízení osvětlení, žaluzií, zabezpečovací technika atd.

Dodávky M a R
Dodávky systémů měření a regulace pro rozsáhlé aplikace i rodinné domky po celé republice s využitím komponentů různých výrobců:
všechny prvky kompatibilní s technologií LonWorks,
CCC s.r.o.,
Siemens (Synco a Synco Living),
Schneider electric,
Domat,
a dalších.

Projektování
Projektování systémů měření a regulace včetně souvisejících silnoproudých okruhů. Firma se zaměřuje pouze na projekty přímo související s následující dodavatelskou činností.

Inženýrská činnost
Zajišťujeme veškeré inženýrské činnosti v rámci našich dodávek.

Montáže, komplexní zkoušky
Dodáváme montáže a připojení rozvaděčů, veškerých přístrojů a kabelových tras. Součástí dodávky jsou komplexní zkoušky a revize elektro. V rámci předání celé zakázky i v průběhu užívání zajišťujeme školení pracovníků určených pro obsluhu systému.

Regulace pro rodinné domy
Naše dodávky jsme rozšířili o dodávky systémů pro byty a rodinné domy. Mohou zahrnovat nejen regulaci vytápění a větrání, ale i řízení osvětlení s využitím různých světelných scén, ovládání žaluzií, zabezpečovací a požární systémy atd.

Programování
Provádíme programování všech systémů uvedených v položce dodávky M a R. K programování využíváme grafické nástroje výrobců.

Integrace systémů LonWorks
S využitím programového vybavení VisualNetMaker provádíme integraci systémů různých výrobců do jedné sítě s možností vzájemné komunikace v rámci standardu LonWorks a LonMark. Integrovat je možno nejen řídící systémy, ale i technologii vybavenou standardním rozhraním LonWors. V rámci dodávek systémů Schneider electric a Domat využíváme možnosti integrace dle podkladů těchto výrobců.

BMS vizualizace
Realizujeme tvorbu vizualizačních stránek pro nabízené systémy včetně stránek určených pro internet.

Servis
Zajišťujeme záruční a pozáruční servis na námi realizované dodávky. Na základě podepsané servisní smlouvy provádíme pravidelné servisní prohlídky a garantujeme nástup na servis v dohodnuté zkrácené lhůtě. V rámci servisních prohlídek prověřujeme funkčnost a seřízení jednotlivých regulačních okruhů a havarijních řad.

Správa budov
Prostřednictvím údajů z dodaného souboru MaR zajišťujeme maximální úspory energie s komfort ve vytápěných a klimatizovaných prostorech. Systémy MaR poskytují informace o správné funkci veškerých technologických zařízení vybavených touto technikou. V případě napojení na internet zajišťujeme kontrolu funkčnosti a optimalizaci regulace na dálku.

Poradenská činnost
Na základě zadání ze strany zákazníka vypracujeme studii na systém měření a regulace. Studie zajišťuje optimální poměr cena výkon, rezervy pro další rozšiřování a modernizaci a pod. V rámci uskutečněných dodávek zajišťujeme bezplatnou službu „hotline“.