Reference \ Zahraniční zakázky

Všechny zahraniční dodávky byly realizovány ve spolupráci s firmou GEA LVZ, a.s. Zákazníky jsou vesměs výrobci léčiv. Technologie výroby léčiv má zvlášť přísné nároky na řízení teploty, vlhkosti a přetlaku v prostorech. Dodržení těchto parametrů podléhá schválení příslušného institutu. Pro regulaci byly použity systémy firmy CCC s.r.o. Řídící jednotky jsou vždy doplněny nadřazeným systémem, který umožňuje monitoring a ovládání technologie. Tento systém rovněž umožňuje tisk tzv. validačních protokolů.

Farmak Kyjev

Datum realizace 2004-2005
Počet řídících systémů 2 ks
Počet datových bodů 500
Vizualizace Ano - lokální

Dárnica Kyjev

Datum realizace 1998-2001
Počet řídících systémů 14 ks
Počet datových bodů 15 000
Vizualizace Ano - lokální

Polfa Lublin

Datum realizace 1997-1998
Počet řídících systémů 2 ks
Počet datových bodů 500
Vizualizace Ano - lokální

Feron Moskva

Datum realizace 2005
Počet řídících systémů 4 ks
Počet datových bodů 300
Vizualizace Ano - internet
Dodávky M a R
Dodávky systémů měření a regulace pro rozsáhlé aplikace i rodinné domky po celé republice s využitím komponentů různých výrobců:
všechny prvky kompatibilní s technologií LonWorks,
CCC s.r.o.,
Siemens (Synco a Synco Living),
Schneider electric,
Domat,
a dalších.

Projektování
Projektování systémů měření a regulace včetně souvisejících silnoproudých okruhů. Firma se zaměřuje pouze na projekty přímo související s následující dodavatelskou činností.

Inženýrská činnost
Zajišťujeme veškeré inženýrské činnosti v rámci našich dodávek.

Montáže, komplexní zkoušky
Dodáváme montáže a připojení rozvaděčů, veškerých přístrojů a kabelových tras. Součástí dodávky jsou komplexní zkoušky a revize elektro. V rámci předání celé zakázky i v průběhu užívání zajišťujeme školení pracovníků určených pro obsluhu systému.

Regulace pro rodinné domy
Naše dodávky jsme rozšířili o dodávky systémů pro byty a rodinné domy. Mohou zahrnovat nejen regulaci vytápění a větrání, ale i řízení osvětlení s využitím různých světelných scén, ovládání žaluzií, zabezpečovací a požární systémy atd.

Programování
Provádíme programování všech systémů uvedených v položce dodávky M a R. K programování využíváme grafické nástroje výrobců.

Integrace systémů LonWorks
S využitím programového vybavení VisualNetMaker provádíme integraci systémů různých výrobců do jedné sítě s možností vzájemné komunikace v rámci standardu LonWorks a LonMark. Integrovat je možno nejen řídící systémy, ale i technologii vybavenou standardním rozhraním LonWors. V rámci dodávek systémů Schneider electric a Domat využíváme možnosti integrace dle podkladů těchto výrobců.

BMS vizualizace
Realizujeme tvorbu vizualizačních stránek pro nabízené systémy včetně stránek určených pro internet.

Servis
Zajišťujeme záruční a pozáruční servis na námi realizované dodávky. Na základě podepsané servisní smlouvy provádíme pravidelné servisní prohlídky a garantujeme nástup na servis v dohodnuté zkrácené lhůtě. V rámci servisních prohlídek prověřujeme funkčnost a seřízení jednotlivých regulačních okruhů a havarijních řad.

Správa budov
Prostřednictvím údajů z dodaného souboru MaR zajišťujeme maximální úspory energie s komfort ve vytápěných a klimatizovaných prostorech. Systémy MaR poskytují informace o správné funkci veškerých technologických zařízení vybavených touto technikou. V případě napojení na internet zajišťujeme kontrolu funkčnosti a optimalizaci regulace na dálku.

Poradenská činnost
Na základě zadání ze strany zákazníka vypracujeme studii na systém měření a regulace. Studie zajišťuje optimální poměr cena výkon, rezervy pro další rozšiřování a modernizaci a pod. V rámci uskutečněných dodávek zajišťujeme bezplatnou službu „hotline“.